Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
rv
alle epsiehten voor Gymnasia en Instituten doelmatig mogen
worden gememd. Wij bedoelen hier, onder anderen, de
ghben van kiengee, die op de Tentoonstelling te Leipzig
mei de zilveren medaille zijn bekroond. Sedert twee jaren
zijn deze ghben op het Gymnasium te Assen ingevoerd, en
is gebleken, dat zij alleszins voor schoolgebruik en tot zelfoefe-
ning geschikt zijn. De namen der plaatsen zijn met eene dui-
delijke en groote letter gedruM en tevens heeft men het gebrek
vermeden , om de landen met namen te overladen. Voor het
onderwijs toch is het onmodig, aai b. v. alle sleden zich op
de aardghbe bevinden, daar het groote aantal namen bij
het gebruik over H algemeen hinderlijk is. Bezelfde eenvoud
is ook bij de samenstelling van den horizon in acht genomen.
Bij andere ghben toch vindt men dikwijls op den horizon
eene reeks van cirkels, die het gebruik belemmeren; en deze
eenvoud is bewerkstelligd zonder evenwel de iwmwkeurighdd
uit het oog te verliezen. Met opzet wordt hier van deze
ghben melding gemaakt, omdat die hij de samenstelling van
deze handleiding zijn gebruikt, en er wellicht nog zijn , die
dusver door de hooge prijzen afgeschrikt werden, zich deze
doehnaiige hulpmiddelen bij het onderwijs aan te schaffen en
met deee doelmatige en min koäbare ghben nog niet bekend
zijn. Qpdat evenwel ook andere, zoo als de meer algemeen
verspreidde, doch verouderde ghben van talk, bij dit werkje
iouden kunnen worden gebruikt, is het verschil in samenstel-