Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
3.». De richtingen van de gezichUlijnen, tolgena welke de
meilichamen uil htl middelpunt der aarde worden gezien,
paalt men :
a. ten opzichte van het vlak van den horizon.
I). ten opzichte van het vlak des equators.
c. ten opzichte van het vlak van de ecliptica.
Men raerke wel op , dat niet de plaats van het he-
mellieliaam in de ruimte, maar enkel de richting van
de gezichtslijn bepaald wordt.
\
S.». a. Be gezichtslijn van eenig punt aan den hemel
ordt, ten opzichte van hel vlak van den horizon, door hoogte
( azimuth bepaald.
Be vlakken , die men door den verticaal van eene plaats
■at gaan, snijden het hemelgewelf volgens cirkels, die loodrecht
■) den horizon staan , en verticaalcirkels worden genoemd.
Boor de hoogte van eene'ster verstaat men den hoek, dien
? gezichtslijn van de ster, uit het middelpunt der aarde gezien,
H hare projectie op het vlak van den horizon maakt. Beze
oek wordt gemeten door den boog eens verticaalcirkels, begre-
m tusschen de ster en den horizon.
De hoek, welken het verticaalvlak van .de ster met het meri-
iaanvlak van den waarnemer maakt, en die gemeten wordt
oor den boog van den horizon , begrepen tusschen genoemde
Hakken, wordt het azimuth van de ster genoemd.
Het azimuth wordt in de richting van de schijnbare aswen-
'üing des hemels, van het noorden of van het zuiden begin-