Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
wm^
34
«re»; onder de poolcirkels wordt hij 24 uren en onder de pi
len 6 maanden.
Denkt msn zich nu tusschen den equator en den noordpool,
cirkel, en evenzoo tusschen den equator en den zuidpoolcirkef
parallelcirkels, zoodanig , dat onder eiken volgenden paralUt
cirkel de langste dag een half uur langer is dan onder dè
voorgaanden, dan noemt men de streken der aarde tusschen dS
parallelcirkels, klimaten; het aantal dezer uur-klimaten
dus 24 boven en 2 beneden den equator,
Tusschen den poolcirkel en de pool daarentegen , denkt mc
zich parallelcirkels, zoodanig , dat onder eiken volgenden paraa
lelcirkel de langste dag een maand langer is dan onder dit
voorgaanden. Eet aantal maand-klimaten is dus 6 voor elil
koude luchtstreek.
Door de straalbreking zijn de dagen werkelijk laii!
ger, dan volgens de vroegere beschouwingen der da;i
bogen, die de zon aan den hemel beschrijft (*).
Neemt men derhalve de straalbreking in aanraerkingi
dan veranderen de parallelcirkels, 'die de klimaten vat
elkander scheiden , van ligging.
In het volgende tafeltje (overgenomen uit de Cosmo
graphische Lessen van j. de geldee) worden de paras
lelcirkels, tusschen welke de uur- en maand-klimatei
gelegen zijn, zonder en met de uitwerking der straan
breking, opgegeven.
(*) Dc omstandigheid, dat de zon geen punt is, maar eene zeke«
nitgebreidheid heeft, zou als een tweede oorzaak van bet langer zi;
der dagen kannen aangemerkt worden.