Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
dan 52»30', de breedte van Amsterdam. Deze sterren
worden cireumpolairsierren genoemd.
De sterren, die voor eenige plaats in het noordelijk
halfrond nooit opkomen , zijn die, wier afstand van de
zaidpool des hemels kleiner is dan de breedte der
plaats.
Uit dit alles volgt dus, dat de zon voor de bewoners
van den equator gelijke dag- en naehtbogen beschrijft;
onder den equator zijn derhalve de dagen en nachten
steeds even lang, en ten tijde, dat de zon in den
equator staat, op den 2Isten Maart en den 23sten-
September, beschrijft zij een grooten cirkel aan den
hemel, die door den horizon , ook een grooten cirkel,
in twee gelijke deelen wordt verdeeld. Dag-en nacht-
boog der zon , of wat hetzelfde is, dag en nacht zijn
alsdan over de geheele aarde even lang (*J. Om deze
beide redenen noemt men het vlak van den equator
ook wel het vlak der nachteveningen.
Bevindt zich voor ons de zon boven den equator ,
dan beschrijft zij door de aswenteling der aarde een
parallelcirkel aan den hemel, die door den horizon in
twee ongelijke deelen wordt verdeeld, en waarvan het
grootste gedeelte boven den horizon, de dagboog, en
het kleinste, beneden den horizon, de nachtboog is.
Hoe hooger de zon boven den equator klimt, des
te grooter worden bij ons de dagbogen en des te klei.
ner de naehtbogen. "De dagen zijn dus in den zomer
i*) De uitwerkiug der straalbreking cii der sclicmcriug wordt bij
deze beschouwingen uiet in aanmerking genomen.