Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Ten opzigte van de plaatsen onder den evenaar zijni
de tegenvoeters tevens elkanders omwoners.
Door de dagelijhselie beweging der aarde om hare as,
of door de schijnbare beweging des hemels om de hemelas, be-.
Schrijven de vaste sterren in 24 uren cirkels aan den hemel, welker,
middelpunten in de hemelas gelegen zijn. Deze cirkels zijn dusi
parallelcirkels voor sterren, die zich buiten den equator bevin ■
den; zij worden door den horizon in twee deelen verdeeld,
waarvan het gedeelte, dat de ster boven den horizon beschrijft'
de daghoog en het overige gedeelte, dat de ster beneden den,
horizon beschrijft, de nachtboog wordt genoemd.
Voor de bewoners van plaatsen onder den equatoc
zijn de dag- en naehtbogen van al de sterren ever
groot, dewijl de beschrevene parallelcirkels voor did
plaatsen steeds loodrecht op den horizon staan.
Yopr de bewoners van plaatsen, die niet onder der
evenaar liggen , worden de beschrevene parallelcirkel
der sterren, behalve van die, welke in den equatoo
gelegen zijn, door den horizon in twee ongelijke deelet
verdeeld, waardoor dus dag- en naehtbogen niet evet
groot zijn. Behalve de genoemde equator-sterrem
moet men hier nog uitzonderen de sterren, di,i
nooit ondergaan en anderen, die nooit opgaan. D^
eersten, namelijk de sterren, die voor zekere plaati
nooit ondergaan zijn die , wier poolsafstand kleiner iss
dan de breedte der plaats. Voor Amsterdam b.v. gaaa
die sterren nooit onder, wier poolsafstand kleiner i