Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
aarde opgegeven, en jaarlijks worden die- opgaven ver-
meerderd. Door die nauwkeurige lengte- en breedte-
bepalingen is het mogelijk geworden nauwkeurige
kaarten van de oppervlakte der aarde en derhalve ook
juiste aardgloben te vervaardigen,
23. riaaisen op de aarde, die dezelfde lengte hebben ^
liggen onder denzelfden meridiaan (*), en hebben dus op hei-
zelfde oogenblik middag; daarentegen hebben plaatsen^ dieniet
onder demelfden meridiaan liggen of di^ verschillende lengte
hebben , ook op verschillende oogenhlikken middag en verschillen
dus in tijd. Dewijl nu de beweging der aarde in uren om
hare as eenparig is, zoo geeft een verschil van 360° lengte
een verschil van 24 uren in tijd ^ of een verschil van lenqle
een verschil van l uur in tijd^
Door de schijnbare dagelijksche beweging der zon
met den geheelen hemel van het oosten naar het
westen , zien de bewoners van plaatsen, die ten oosten
van- ons gelegen zijn, de zon vroeger in den meridiaan
dan wij , (n om dezelfde reden komt de zon op plaat-
sen , die ten westen van ons lijjgen , later dan bij ons
in den meridiaan. Hieruit volgt dus, dat het op
eene andere plaats later of vroeger is dan bij ons,
naarmate die plaats ten oosten of ten westen van
(*) De hemel- of aardas verdeelt iederen meridiaan in twee ge-
lijke deelen; door plaatsen onder denzelfden meridiaan verstaat men
dan plaatsen onder denzelfden halven meridiaan.