Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
mi
20
zijne projectie op het vlak van den equator maakt. Die hoekk
wordt gemeten door den hoog van den meridiaan , begrepen)
tusschen de plaats en den equator.
Eene plaals heeft noorder of zuider breedte, naarmate zix
benoorden of bezuiden den equator gelegen is.
Plaatsen, die onder denzelfden parallelcirkel gelegetf
zijn, hebben dezelfde breedte.
De breedte van eene plaats is gelijk aan de pools«
hoogte , dat wil zeggen , aan de hoogte van de pooD
boven den horizon, of gelijk aan het complement van;
den toppuntsafstand der pool.
Neemt men eene sphaeroïdische aarde aan, dan zijiji
de meridianen ellipsen , en wordt derhalve de hoek;
welken de verticaal van eenige plaats der aarde;
tusschen de polen en den equator, met zijne projectiii
op het vlak van den equator maakt, niet meer gemetet
door den boog van den meridiaan, begrepen tusscher
de plaats en den equator. In dit geval kan dus alleet
gemelde hoek voor de hoegrootheid der breedte won
den gehouden.
sa. Door de lengte en breedte wordt de ligging van eenn
plaats op de aarde volkomen bepaald.
Coördinaten, —
Wijzen, waarop de lengte en de breedte eenen
plaats bepaald worden.
In verschillende sterrekundige werken vindt men c(
lengte en breedte van de voornaamste plaatsen ddi