Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
In do almanakken en op de globen vindt men den
stand der zon niet in de constellatiën aan den hemel i
maar in de teekens van den dierenriem opgegeven.
Op den 21sten Maart moet men dus de zou niet in
het sterrenbeeld de Ram verwachten, maar in dat van
de Visschen , ofschoon zij zich in het teeken van den
Bam bevindt.
30. Door de lengte van eene plaats op de aarde verslaat
nen den hoek, welken het meridiaanvlak van die plaats met het
neridiaanvlak van eene bepaalde andere plaats maakt, en deze
<aek wordt gemeten door den boog van den equator begrepen
ustchen deze beide meridiaanolakken.
De, tot vergelijking aangenomen, meridiaan wordt
eerste meridiaan genoemd. Verschillende volken reke-
nen de lengten meestal volgens verschillende eerste
meridianen.
De Nederlanders gebruiken met de Engelschen voor
eersten meridiaan, den meridiaan van Greenwich.
Men telt de lengten van dezen eersten meridiaan
oostwaarts van O® tot 180<» en noemt deze ooster
lengte, en eveneens westwaarts, wanneer zij wester
lengte geheeten wordt. Vroeger stelde men den eersten
meridiaan meestal over het eiland Ferro of wel over de
Piek van Teneriffe en »telde de lengte alleen'oostwaarts
van O» tot 360®.
31» Boor de breedte van eene plaats op de aarde ver-
iaat men den hoek, welken de vert'Caal van die plaats met