Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
De zps eerste tcekens, benoorden don equator, vvorr
den de noordelijke en de zes laatste, bezuiden dec:
equator, de zuidelijke teekens van den dierenriem
genoemd. De drie eersten met de drie laatsten worder
ook wel de klimmende, en de overige zes de dalendd
teekens genoemd, namelijk, voor de bewoners van lieE
noordelijk halfrond.
De teekens kunnen door de twee volgende verzcr:
gemakkelijk in het geheugen bewaard worden:
Sunt, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces
Men moet deze teekens van den dierenriem niet verr
warren met de 12 constellatiën of sterrenbeelden aar
denzelfden gordel des hemels, die dezelfde namen drac
gen en wel voor ruim 2000 jaren met de teekens van:
den dierenriem overeenstemden, maar thans niet meert
"Want door de praecessie (*) of teruggang van hee
lentepunt is dit punt gedurende dien tyd nagenoe*
30® teruggegaan, zoodat het lentepunt zich nu nie?
in het sterrenbeeld van den Earn bevindt, maar iii:
dat van de Yisschen.
(♦) Door de praecessit {pratcessio aequinoctiorum, diOX ^ voqt\
uitgang der nachteveningen) worden de nachteveningen, dat zijn dd
tgden van het jaar, waarop dag en nacht over de geheele aarde evec
lang zijn, steeds vervroegd, maar met betrekking tot de beweging]
der zon aan den hemel , is de beweging der nachteveningspuntec;
werkelijk een achteruitgegaan, en daarom spreekt men liever van eeci
teruggang der uachteveningspunten.