Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
li
matigde 43°5' en de verzengde luchtstreek 46 "5 5' van
een' meridiaan.
Verdeelt men de oppervlakte der aarde in 10 gelijke
deelen , dan bevatten de gematigde luchtstreken 5 ,
de koude 1 en de verzengde luchtstreek 4 van die'
deelen, waaruit dus blijkt, dat de helft van de opper-
vlakte der aarde tot de gematigde luchtstreken behoort.
(Zie verder no. 31.)
lï. Elke cirkel wordt verdeeld in 360 gelijke deelen,
die men graden noemt. Verdeelt men éénen graad van den
equator der aarde in 15 gelijke deelen, dan noemt men één
van die deelen een geographische of duitsche mijl. Het
gedeelte van één graad des equators wordt een uur gaans ge-
noemd. Elke graad van den equator hevat dus 15 geographisehe
mijlen of iQ uren gaans.
De graden van de parallelcirkels op de aarde wor-
den des te kleiner, naarmate zij zich meer van den
equator verwijderen. Eén graad eens parallelcirkels
zal dus geene 15 geographisehe mijlen of 20 uren gaans
bevatten. In het volgende tafeltje vindt men de lengte
van eiken graad, in geographisehe mijlen uitgedrukt,
van de parallelcirkels, die zich céuen meridiaangraad
van elkander verwijderen ; deze cirkels noemt men pa-
rallelcirkels van 1 , 2, 3 , 4 enz. graden breedte (Zie
no. 20.) (*)
(♦) Oeze tafel is berekend, van de onderstelling uitgaande, dat de
aarde een bol is.