Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
li
Om.liit men ook op de aardglolien ecue ouoigen-
lijke ecliptica vindt, heeft men ook aldaar evennaohts-
punten te onderscheiden,
14. Be beide punten van de ecliptica , die midden
tusschen de lente- en herfstsnede gelegen zijn, en dus het
verst van den equator zijn verwijderd, noemt men zomer- en
winterzonnestanden CSolstitia). Be zomerzonnestand is dan het
hoogste punt van de ecliptica boven, de winterzonnestand het
laagste punt beneden den equator. Brengt men op de aarde
en aan den hemel door deze twee punten vlakken, evenwijdig
met het vlak van den equator, dan snijden deze vlakken den
aardbol en het denkbeeldige hemelgewelf volgens cirkel.^, die men
keerkringen noemt. Be keerkringen bevinden zich dus op een'
afstand van 23«'27'30" van den equator.
Het is duidelijk, dat de keerkringen aan den
hemel en op de aarde niet in een zelfde plat vlak
gelegen zijn.
De keerkring benoorden den equator wordt noor-
der- of kreeftskeerkring, en die bezuiden den equator
zuider- of steenbokskeerkring genoemd, (zie no. 17.)
Al de vlakken, die men zich evenwijdig met het
vlak van den equator denkt, snijden het hemelgewelf
en de aarde volgens cirkels , die parnllecirkels worden
genoemd. De keerkringen zijn derhalve parallelcirkels.
De parallelle vlakken verdeden den aardbol en den
hemel in twee ongelijke deelen; de parralleleirkels
worden ook wel kleine cirkels genoemd. Groote cirkels