Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
tS. /)e middagsvlakle mijdt hei vlak van den horizon
volgens eene rechte lijn; de uiteinden van die lijn wijzen het
ware noorden en zuiden can eene plaats aan.
Evenzoo snijdt hel vlak van den equator de horizontale
vlakte volgens eene rechte lijn, welker uiteinden het ware oost-
en weitpunt aanwijzen.
Keert men, terwijl de zon op den middag culmi-
neert, het aangezicht naar de zon, dan heeft men
het zuiden voor zich, en het oosten aan de linker-
hand ; het westen is dan aan de rechterhand en het
noorden achter den rug.
Deze vier hoofdstreken van den horizon, ook wel
de hoofdstreken van het kompas genoemd , verdeden
de horizontale vlakte in 4 rechte hoeken.
Verdeelt men eiken rechten hoek in twee gelijke
deelen, dan verkrijgt men 4 tusschenstreken van het
kompas: tusschen het N. eu O., O. en Z., Z. en W. i
W. en N. , heeft men dan Noord-Oost, Zuid-Oost,
Zuid-West en Noord-West.
Verdeelt men verder deze 8 hoeken van 45" ieder
weder midden door , dan verkrijst men iu 't geheel
]6 streken van deu horizon of van het kompas ;
behalve de 8 reeds genoemde, heeft men dan tusschen
bet N. en N.0. de streek Noord Noord-Oost, tusschen
het N.0. en O. de streek Oost Noord-Oost, tusschen
het O. en Z.O. de streek Oost Zuid-Oost , tusschen
het Z O. en Z. de streek Zuid Zuid-Oost, tusschen
het Z. en Z W. de streek Zuid Zuid-West, tusschen
Let Z.W. en W. de streek West Zuid-West, tusschen