Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
Be tcare horizontale vlakte van eenige plaats is het vlak ,
dat, door het middelpunt der aarde, evenwijdig met de schijn-
bare horizontale vlakte, gebracht wordt.
Beide vlakken snijden den hemel volgens cirkels, die men
^ den schijnbaren en den waren horizon noemt.
Men verwarre genoemde soorten van horizon niet
' met den zoogenaamden zichtbaren horizon of gezicht-
einder , kim, dat is , die zichtbare kring, op het op-
' pervlak der aarde, tot welken het gezicht reikt, en
welks middelpunt de standplaats van dpn waarnemer is.
In de onderstelling, dat de aarde een volkomen bol
is, is de afstand van het ware en schijnbare horizon-
tale vlak altijd gelijk aan den straal van den bol.
Even als iedere plaats op de aarde een eigen ver-
ticaal heeft , zoo heeft ook elke plaats een eigen ho-
rizon. Verandert men van plaats, dan verandert men
ook van horizon. ^
Tegenvoeters (zie no. 2 7) hebben denzelfden waren
horizon.
In het vervolg wordt door horizon steeds de ware
horizon bedoeld.
I. lO. Het vlak, dat door het middelpunt der aarde loodrecht
[; op de aardas staat, wordt hel vlak van den equator genoemd.
De cirkels , die uit de snijding van dit vlak met den aard-
bol en het hemelgewelf ontstaan , noemt men equator of evenaar
of evennachtslijn {linie) op de aarde en aan den hemel.
De vlakken van de ecliptica en van den equator
snijden elkander onder een' hoek van 23<'27'30". Deze