Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hel vlak, dal men door de ichijnbare loopbaan der
zon en het middelpunt der aarde laat gaan , wordt het vlak
der ecliptica genoemd, en den cirkel aan den hemel, die uit
de snijding van dit vlak met het denkbeeldige hemelgewelf ont-
slaat , noemt men ecliptica of zonneweg.
De ecliptica of zonneweg is dus de baan, die de
zon in hare schijnbare jaarlijksche beweging aan den
hemel beschrijft.
Die baan wordt ecliptica genoemd , omdat de zons-
en maansverduisteringen steeds in het vlak van die
baan plaats hebben.
De cirkel, die op de aardglobe ecliptica wordt ge-
noemd, ontstaat uit de snijdivg van bovengenoemd vlak
met het oppervlak van de aarde.
8. Verlengt men de lijn, die de richting der zicaarlekracht
van eenige plaats der aarde aanwijst, en die de verlicatd van
die plaals genoemd wordt, aan beide lijden lol aan het hemeU
gewelf, dan noemt men het'eme uiteinde van die lijn, boven
de plaats der aarde , zenilh of toppunt, en het andere uiteinde
of tegenoverjestelde punt aan den hemel nadir oj voelpunt.
Newton. Algemeene wet der zwaartekracht. Indieir
de aarde een volkomen bol ware, zou de verticaal van
iedere plaats door het middelpunt van dien bol gaan^;
bij eene platronde of sphaeroïdische aarde gaat de ver-
ticaal niet altijd door het middelpunt.
O
W. liet rakend vlak aan eenige plaats der aarde , dat
loodrecht op de richting der zwaartekracht of op den verticaal
van die plaals staat, wordt schijnbare horizontale vlakte genoemd.