Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
De Aarde heeft 1 maan.
Jupiter „ 4 manen,
Saturnus „ 8 „
Uranus „ 6r „ (*).
Behalve de planeten met hare manen behooren nog
tot ons zonnestelsel de kometen of staartsterren , dat
zijn hemellichamen, die zich in zeer uitmiddelpuntioe
ellipsen, sommigen van het westen naar het oosten ,
anderen van het oosten naar het westen, om de zon
bewegen.
Overeenkomst van sommige kometenbanen met die
van de zoogenaamde periodiek vallende sterrengroepen.
Beweging van het geheele zonnestelsel in de ruimte,
Be zon wentelt, in de richting van hei tcesten naar
het oosten, in 25 dagen en 4 u?'en om eene as,
Zonnevlakken.
Dt maan wentelt in 27 dragen , 7 uren en 43 mhiU'
ten^ in de richting van hel westen naar het oosten om de
aarde f en in denzelfden tijd om hare as.
De maan keert dus altijd nagenoeg dezelfde zijde
naar de aarde toe. Libratie der maan.
Phasen of schijngestalten der maan.
De middellijn der maan is ongeveer een vierde ge-
deelte van de middellijn der aarde.
De gemiddelde afstand van de maan tot de aarde
bedraagt 60 maal den straal der aarde.
«i
i
i
'.j
(*) Lassell in Engeland eu Bond in Noord-Amerika hebben eene
maan van Neptunas gevonden; eeue tweede vermoedt men.