Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
De onderlinge overeenkomst met de overige plane-
ten pleit ook voor de rondheid der aarde, want de
iiarde komt in verschijnselen overeen met de overige
planeten, en men kan bewijzen, dat die planeten
rond zijn.
De altijd ronde gedaante van de schaduw der aarde
op de maan bij eene maansverduistering pleit evenzeer
voor de rondheid der aarde.
Nogtans is de aarde geen volkomen bol. Zij is aan
de polen een weinig afgeplat, hetgeen een gevolg is
■ van de dagelijksche beweging om de as.
De halve as is 6356079 meters en, de straal van
den equator 6377398 meters. Het verschil, 21319
meters, noemt men de afplattingen is gelijk aan '/29»
van den straal des equators. De aarde is dus eene
sphaeroïde.
a. Be aarde beweegt zich in 24 uren, in de richting van ;
het westen naar het oosten, om eene as. De uiteinden dier
as heeten de polen der aarde.
Door deze beweging der aarde ontstaat de schijn-
bare omwenteling ' des hemels in 24 uren van het :
oosten naar het westen, en de afwisseling van dag ;
. en nacht.
■jf) Dat de aarde zich werkelijk om eene as beweegt
i; en de omwenteling des hemels dus schijnbaar is,,
blykt:
a, uit de afplatting der aarde en de middelpuntvlie-
dende kracht.