Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
161-
Ten tijde van de volle maan gaat de zon onder,
wanneex de maan opkomt, en heeft men dc zon in
het toppunt geplaatst, dan bevindt zich de maan ten
tijde van de verduistering in bet voetpunt.
Men brenge dan , dewijl de tijd volgens den meri-
diaan van Parijs gegeven is, Parijs aan den algemee-
nen meridiaan en stelle den uurwijzer op 12 uren
middag.
1. In dezen stand der globe zal het nulpunt van den
verticaalcirkel, dien men langs de oostzijde van de
globe beweegt, over de plaatsen der aarde gaan, waar
men de zon ziet ondergaan, en dus de maan ziet
opkomen , ten tijde dat het te Parijs 12 uren middag
is. Nu draaie men de globe tot de uurwijzer op 7
uren 20' in den avond staat, dan zal het nulpunt van
den vertikaalcirkel aan de oostzijde der globe, over
de plaatsen gaan , waar men de zon ziet ondergaan en
dus de maan ziet opkomen, ten tijde dat de verduis-
tering begint. Deze plaatsen der aarde zijn: Eussisch
Amerika, het schiereiland Alaschka en de Sandwichs-
eilanden. Dezen oostelijken schaduwcirkel teekene men
met krijt op de globe.
Aan de westzijde van de globe zal het nulpunt van
den verticaalcirkel over die plaatsen der aarde gaan,
waar de zon opkomt of de maan ondergaat, op het
oogenblik dat de verduistering een aanvang neemt. Dit
zijn de volgende plaatsen: Kaapland, het land der Hot-
tentotten . Pactorey, Wara, golf van Sydra , Ionische
zee, Adriatische zee, Zweden en Noorwegen.
11