Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
160-
stellen wij de globe overeenkomstig eene willekeurige;!
noorder breedte, b.v. overeenkomstig 30'', Nu is het
toppunt niet meer het toppunt der globe, maar
ten noorder van den equator, alwaar derhalve de ver-r
ticaalcirkel vastgeschroefd moet worden. Heeft mem
den verticaalcirkel in dit toppunt vastgeschroefd , dani
zal het uiteinde, namelijk de graad O van dien kwartt
cirkel, bij de beweging over de globe, den schaduw'
cirkel beschrijven. (*)
{*). Hier ia deze wijze van oplossen verkozen, *om te doen zien
dat het nulpunt van den verticaalcirkel, bij de beweging over deli
globe, den schaduwcirkel beschrijft, en men dus de beschouwing van;
den horizon aU schaduwcirkel kan missen. Nogtans moeten wij hiec
opmerken, dat ook de unrcirkel geheel gemist kan worden , waar-r
door tevens de handelwijze nauwkeuriger wordt. Men kan namelijk;
in plaats van den kleinen uurcirkel, den in graden verdeelden equaa
tor gebruiken, waarbij mea echter telkens tijd in graden moet veranii
deren en omgekeerd, hetgeen evenwel, zie 3de vraagstuk, geene
moeilijkheid oplevert. — Bij globen, die op den bol een vasteti
unrcirkel, zonder wijzer, hebben, kan bij deze oplossing de uurcir-r
kei, en tegelijk de horizon als schaduwcirkel, gebruikt worden. —
Tevens is het duidelijk, dat, wanneer men eene grooterc nauwkeu'j
righeid wenscht, de globe overeenkomstig eene breedte moet gesteldi
worden, die gelijk is aan de declinatie der maan , gedurende de ver-r
duistering. In plaats van de zon, kan men daarbij de maan in hc c
toppunt plaatsen , waardoor dan het donkere gedeelte der aarde boveci
den schaduwcirkel ligt Ook zou men dan vooraf nog de gegevem
middelbare tijd in waren tijd behooren te veranderen.