Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
159-
eene maansverduistering geschikt, om op eene eenvou-
dige wijze met de glob'e te worden behandeld. (*)
Ter meerdere duidelijkheid zullen wij de oplossing
van dit vraagstuk terstond op een voorbeeld toepassen,
en daarvoor de totale verduistering nemen van den 13
September 1848. In de Connaissance des Temps van
dat jaar, vindt men de bedoelde tijden aldus opgege-
ven, in middelbaren tijd te Parijs;
Begin der verduistering te 4 u. 40'.6 in den morgen.
Beginv.d. totale Verduistering te 5 „ 89' „ „ „
Midden van de eclips te 6 „ 28'.4 „ „ „
Einde van de totale eclips te 7 „ 17'.? „ „ „
Einde van de verduistering te S „ 16'.l „ „ „
Op den 13 September bevond zich de zon in den
Sisten graad van de Maagd, met eene noorder decli-
natie van ruim SyjO.
Daarom stelle meu de globe overeenkomstig
noorder breedte: dit is evenwel moeilijk uit te voe-
ren, dewijl de uurcirkel niet door het vlak van den
horizon der globe kan gaan. Het vlak van den hori-
zon kan ons dus in dit geval niet tot de voorstelling
van het vlak van den schaduwcirkel dienen: daarom
(*) Bene zonsverduistering kan ook wel doelmatig met de aard*
globe behandeld worden, maar de handelwijze is eenigszins omslachtig
eu daarom voor dit werkje minder geschikt. Diegenen evenwel,
welke omtrent dit punt eene duidelijke aanwijzing wenschen, kun'nen
met vrucht het volgende werk raai^plegen: Die Sonnen- und Mond-
finsternisae yon I^, Adolph Dbechslbk. — Dresden 1858.