Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
158-
de scliaduwkcgel der aarde genoemd wordt. Wanneer
de aarde zich nu tusschen de zon eu de maan bevindt,
dat is ten tijfle van de volle maan , dan zal er eene
gedeeltelijke of geheele verduistering van de maan plaats
vinden, naarmate een gedeelte der maan of de geheele
maan door dien schaduwkegel gaat. Gaat bij eene ge-
heele of totale verduistering bet middelpunt der maan,
door het midden van den schaduwkegel , dan noemt
meo de verduistering centraal.
Vielen de vlakken van de ecliptica en van de loop-
baan der maan op elkander, dan zou er bij elke volle
maan eene maansverduisteriug plaats hebben; die vlak-
ken hellen echter met een veranderlijken hoek van on-
geveer ,5'' op elkander, en daardoor komt de maan, ten
tijde dafe zij vol is, niet altijd met den schaduwkegel
der aarde in aanraking.
Eene maansverduistering wordt op de plaatsen der
aarde, waar men de maan boven den horizon ziet ,
op denzelfden tijd en op dezelfde wijze waargenomen ;
daarom heeft men van gelijktijdige waarnemingen eener
maansverduistering op verschillende plaatsen, wel eens
gebruik gemaakt om het verschil in lengte van die
plaatsen t-e vinden, Met eene zonsverduistering is het,
dewijl de zon niet werkelijk verduisterd Wordt , eooals
de maan, maar slechts schijnbaar, omdat haar licht
•door de voor haar geplaatste maan wordt opgevangen,
"bij het groote verschil in afstand van de zon en maan
tot de aarde, geheel anders gesteld. Daarom is alleen