Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
158-
Men bepiuilt dan op de globe, volgens de genoemde
rechte opklimming eu declinatie, deu stand van Satur-
nus, ten opzichte van het vlak van den equator, plaatst
de globe overeenkomstig de breedte van Amsterdam,
zoekt verder de plaats der zon voor den lOden No-
vember, ïvaarvoor men den 18den graad van den Schor-
pioen zal vinden , en brengt die plaats aan den ver-
deelden rand van den algemeenen meridiaan, den uur-
wijzer op 12 uren middag stellende. Draait men nu
de globe, i_u de richting van het oosten naar het westen,
tot de uurwijzer 10 uren in den avond aanwijst, en
légt men den verticaalcirkel, die in het toppunt vast-
geschroefd is , in dezen stand der globe, langs de ge-
vondene plaats van de pl^eet, dan vindt men 43° hoogte
en 58° azimuth beoosten het zuiden.
Om nu den tijd van de opkomst, van de culminatie
en van den ondergang van Saturnus te vinden, brengt
men de gevondene' plaats aan den oostelijken horizon»
en men vindt dan, voor den tijd van opkomst, 5 uren
na den middag; vervolgens aau den algemeenen meri-
diaan , dan zal de uurwijzer, voor den tijd der cul-
minatie , ongeveer Y4 uur na middernacht aanwijzen,
en eindelijk aan den westelijken hortzon, waardoor men ,
voor den tijd van het ondergaan van Saturnus, 8'/i uur
in den morgen vindt.