Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
175-
plaatst heeft, brengt men de plaats der zon voor den
gegeven dag aan den*algemeenen meridiaan, en stelt
den uurwijzer op li uren middag. 15reni>t men nu
de .gevondene plaats van de planeet aan den oostelijken
horizon, aan den algemeenen meridiaan en aan den
westelijken horizon, dan zal de uurwijzer in deze drie
standen den tijd van den opgang, van de culminatie
en van den ondergang der planeet aanwijzen.
Laat ons tot een voorbeeld dit vraagstuk toepassen
op de planeet Saturnus, op den lOden November 1853 ,
's avonds 10 uren, voor Amsterdam.
In het jaarboek van incke voor 1853 vinden wij
voor Saturnus:
Op den ( 8 Nov. 3 uren 50'35"83 reehteopklimming.
middag J 12 „ 3 49' 7"55 „
van j 8 „ 17H8'6",3 noorder declinatie.
Berlijn. ( 12 „ 17«44'3".7 „
Om dus de rechte opklimming en de declinatie van
Saturnus, voor den 10 November, 's avonds te 10
uren , te vinden, zou men de volgende evenredigheden
moeten oplossen:
96fl: 58«34' = ]M7"28 : x,
96«: 58k34' ==: : x
en deze waarden van x van 3 uren 50'2 5''.83 en
17o48'6'^3 moeten aftrekken. Dewijl het verschil echter
in weinige minuten bestaat, kan men bij het gebruik
van de globe, even goed de rechte opklimming en
declinatie van den Ssten of 12den November nemen.