Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
148-
door de omwentelende beweging der aarde even zoo
lang boven als beneden den schaduwcirkel blijven: die
bewoners der aarde hebben bijgevolg dag cn nacht
even lang, en dewijl zulks in eiken stand van den
schaduwcirkel plaats heeft, zoo volgt hieruit, dat de
bewoners van den equator het geheele jaar door, dag
en nacht even lang hebben; — dat de parallelcirkels
van plaatsen benoorden en bezuiden den equator, door
de verheffing der noordpool boven den schaduwcirkel ,
door dezen in twee ongelijke deelen worden verdeeld ,
waarvan voor plaatsen van noorder breedte het grootste
deel boven, voor die van zuider breedte beneden den
, schaduwcirkel ligt; de plaatsen van noorder breedte
hebben derhalve langer dag dan nacht, en die van
zuider breedte langer nacht dan dag; — dat de plaat-
sen der aarde, op den parallelcirkel, die boven den
schaduwcirkel ligt en dezen in het noorden aanraakt,
door de omwentelende beweging der' aarde, niet bene-
den den schaduwcirkel komen; voor die bewoners duurt
de dag dus 24 uren, en eveneens ziet men, dat de be-
woners van den parallelcirkel, die beneden den scha-
duwcirkel ligt en dezen in het zuiden a&nraakt, door
de omwenteling def aarde, niet in het door de zon
verlichte deel der aarde komen, en dus een nacht van
24 uren hebben, en eindelijk, dat de bewoners van de
streken der aarde, tusschen genoemde parallelcirkels en
de polen, boven of steeds beneden den schaduwcirkel
blijven, naardat ?ij om de noord- of zuidpool gele-
gen zijn.