Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
of wat hetzelfde is, de dagen op welke de zon voor
80® n. breedte 18« beneden derr horizon door den
meridiaan gaat, in het noorden, dan vindt men 28
Februari en ] 4 October. Hieruit volgt dus, dat, ge-
durende de nachten van 28 Februari tot 15 April «n
van 27 Augustus tot 14 October, de zon niet boven de
18° beneden den horizon daalt, derhalve'dat het ge-
durende die nachten steeds zal schemeren.
Van 23 Februari tot 28 Februari en van 14 Octo-
ber tot 19 October echter, zal het slechts gedurende ein
gedeelte van den nacht schemeren; dat g^edeelte kan
weder op de gewone wijze gevonden worden.
Voor 90" breedte of voor de polen worden de beide
eerste tijdperken ieder 6 maanden en verdwijnt het 3de.
Om den duur van de schemering voor de polen te
berekenen, zal men b. v, voor de noordpool den tijd
moeten zoeken, dien de zon noodig heeft, om van O»
tot 18" z. declinatie in de dalende teekens tè dalen,
en van 18° z. declinatie in de klimmende teekens tot
O» declinatie te klimmen.
Men vindt dan, dat aan de noordpool de schemering
van 29 Januari tot 21 Maart; en van 23 September
13 November duurt. ''
Men bepale de schemering voor plaatsen op 85«
noorder en znider breedte.
f!i h , J!I . i'.viiiov/jih'.i'o; 1. ■
10