Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
27 Augustus tot den 19 October, ziet men in iedere 24
uren de zon op- en ondergaan.
Verder volgt hieruit, dat voor 80" zuider breedte de
zon, van den 19 October tot den 23 Februari, niet
onder en van den 15 April tot den 27 Augustus niet
opgaat, en dat de zon op de andere dagen des jaars
in elke 24 aren opkomt en ondergaat.
28, veaagstük,
Den duur van de schemering te bepalen voor plaatsen tus-
ichen de poolcirkels en de polen gelagen?
Uit het voorgaande vraagstuk is gebleken , dat de
bewoners der koude luchtstreken 3 verschillende tijd-
perken in het jaar hebben, en wel:
1. een tijdperk, langer dan 24 uren en korter dan 6
maanden, waarin de zon niet ondergaat,
2. een tijdperk, langer dan 24 uren en korter dan 6
maanden , waarin de zon niet opkomt,
3. een tijdperk, bevattende de overige dagen van het
jaar, waarin de zon, elke 24 uren, op- en ondergaat.
Om de oplossing van dit vraagstuk terstond door
een voorbeeld toe te passen, zullen wij weder, even
als in het vorige vraagstuk, aannemen,"dat de breedte
80" N. gegeven is, dan heeft men:
1, een tijdperk, van 15 April tot 27 Augustus of den
langen dag.