Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
.ij^v cirkels, dus op 66®32'50" noorder of «uider breedte,,
,;i,;i[de langste dag 24 uren duurt: thans willen wij nogg
^ -, . yooraf deze zelfde omstandigheid, uit het oogpunt vanii
de beweging der aarde om de zon ,obeschouwen , enn
,;j,,.zullen dan gemakkelijk tot de oplossing van bovenge-t.
.1, noemd vraagstuk komen. Laat ons dan de noordpool
(j 23°27'30" boven den noorder horizon verheffen, opdati
de schaduwcirkel der aarde, ten tijde van den längstem
dag voor de bewoners van het noordelijk halfrond mefe
.. . den horizon der globe te zamen valle, dan ziet men,
f dat de noordpoolcirkel den schaduwcirkel in het noor^
den aanraakt, en dus, dat de plaatsen der aarde ondcE
dien poolcirkel gelegen , door de omwenteling der aardee
niet beneden den sehadnwcirkel komen, of, wat het!
zelfde is, een dag van 24 uren hebben. Hetzelfdd
zal men ten opzichte van den zuidpoolcirkel opmerkenn
wanneer de zuidpool 23°27'30" boven den zuidee
horizon verheven wordt.
Laat ons verder aannemen, dat de zon hare grootst«
zuidelijke declinatie bereikt heeft: opdat de schaduw.v
cirkel met den horizon zamenvalle , verhefïe men d]
zuidpool 23"27'30" boven den zuider horizon. Nï
ziet men, dat de noordpoolcirkel geheel beneden dee
schaduwcirkel ligt en dezen in het noordpunt aanraaks
Op den 22sten December komen derhalve de bewoneci
van den noordpoolcirkel wei in^ dea schaduwcirkel]
maar niet boven dezen: de nacht duurt derhalve 22
■.lo'irj
nren.
Beschouwt men verd'er de globe in deze beide staw