Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
lïS
cfrkel te brengen, dat de zon 'savonds om 5'Z« uur-
ondergaat: de dag duurt dus 10'/, uur.
Om den duur van den längsten en kortsten dag op
die breedte te vinden, plaatst men de globe overeen-
komstig 2S®27'30" noordfer breedte , brengt Hyderabad
aan den algemeenen meridiaan eU: stelt den uurwijzer
op 12 uren' middag, Dbor Hyderabad dan aan den
oostelijken schaduwcirkel te brengen, ziet men, dat de
zon op den längsten dag aldaar om 7 uur in den
avond ondergaat: de langste dag duurt derhalve op
25® noorder breedte 14 uren en de kortste 10 uren.
Men zoeke verder de lengte van den dag op den
1 Februari, 20 Mei, 1 September, 11 November,
als ook den duur van den längsten dag voor 10® , 20»,
30®, 40», 50» en 60" noorder breedte. (•)
b. Het omgekeerde vaa dit vraagstuk:.
tcanneer de lengte van ter^ gegeven dag des jaars,
wanneer de duur van den längsten dag gegeven is, de
breedte van 'de plaats der aarde te vinden?
kan aldus opgelost worden:
1. Daar de dag van het jaar gegeven is, zoeke men de
declinatie der zon voor dien dag en plaatse de globe
overeenkomstig eene breedte , die gelijk is aan de ge-
vondene declinatiethans brenge men den eersten me-
ridiaan (dewijl deze de,, eenigste in graden verdeelde
_____' \ ' -O i 1 ''O
(*) Over den diur van den langstea dag voor plaatsen tusschen''
de poqlcirkels en de polen zal in^het volgende (vraagstuk gesprpkeo
•rorden.