Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
zon, of het komen van dei plaats in het donkere ge-
deelte van de.aarde: het is dus de duur van den hal-
ven längsten dag voor de gegevene noorder breedte,
of van den halven koristen dag voor eene gegevene;
zuider breedte.
■Had men-de 'zuidpool 23®27'36" bovien den zuidert
-horizon verheven, dan zou men den duur van den hal—
ven längsten dag voor eene gegevene zuider breedte eni
van den halven kortsten dag voor eene gegevene noor-'-
der breedte gevonden hebben.
Heeft mengden duur van den längsten of kortsten dag»
voor eene gegevene breedte gevonden , dan behoeft mem
die uren slechts van 24 uren af te trekken, om de lengtei
van den kortsten of längsten'dag voor diezelfde bieedtei
te vinden.
Men vraagt de lengte van den dag op den 13 No'j
I vember en de lengte van den längsten , als ook van den
'kortsten dag voor eene gegevene noorder breedte vati
850 te vinden? ) n.,
•Op den horizon vindt men, dat de zonrop den l'l
November in den Süsten graad van den Schoipioen
staat: brengt men dezen graad van de ecliptica aaB
den algemeenen meridiaan, dan vindt men, dat de zod
18® zuider declinatie beeft. Men stelle dan de globo
overeenkomstig 18» zuider breedte, door de zuidpoo(
18" boven den zuider horizon te verheffen. nBreng
I 'men nu eene>plaats, die 26° noorder breedte heefül
' b.v. Hyderabad in Indië, aan den algemeenen meridi
aan, den vp^'zer ~op 12 uren middag stellende, dan zin
men, door Hyderabad aan den oostelijken schaduvi