Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
snt
Bladz.
17. Vraagstuk. De verschijnselen van den schijnbaren
jaarlijkschen omloop der zon aan den hemel, voor
eene gegevene breedte, b, v. voor de breedte van
Amsterdam , door middel van de globe voor te stellen ? 111.
18. Vraagstuk. De plaatsen op de aarde te vinden,
die voor een gegeven dag des jaars, de zon op den
middag in het toppunt hebben?......114,
19: Vraagstuk. Wanneer de breedte van eene plaats
en Huur van den dag gegeven is, het punt der
aarde te vinden , dat op dien gegeven tijd de zon
in het toppunt heeft?. , ........116,
20. Vraagstuk. Wanneer eene plaats tusschen de keer-
kringen gegeven is, de beide dagen te vinden . op
welke de zon des middags voor die plaats in het
toppunt staat?...............117^
21. Vraagstuk. Voor een' gegeven' dag des jaars, den
stand van den schaduwcirkel der aarde, dat is, den
cirkel, die het door de zon verlichte deel van het
donkere scheidt, met betrekking tot de aard- of
hemelas te vinden?...........119.
22. Vraagstuk. De plaatsen der aarde te vinden , waar
de zon op denzelfden tijd even hoog boven den
horizon wordt gezien?...........121.
23. Vraagstuk. Door middel van de aardglobe te
vinden, hoe lang voor eene gegevene plaats der
aarde, de avond- en morgenschemering voor een
gegeven dag des jaars duurt?.......122.
24. Vraagstuk. Wanneer de dag van het jaar, alsook
het uur van dien dag voor zekere plaats gegeven
is , vraagt men , door middel van de aardglobe te
vinden :
1, De plaatsen der aarde, waar de morgenschemering
begint ?