Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
schaduwjirkftl, dat eon der declHjnen van den verti-
caalcirkel steeds in den schaduwcirkel blijve; telt
men dan op den topcirkel 18° naar beneden, dan zal
dit punt een halven cirkel beschrijven, die al de plaat-
sen bevat, waar de dageraad aanbreekt,
2. Die plaatsen der aarde, waar de zon op het ge-
geven uur opkomt, bevinden zich aan den weste-
lijken horizon.
3. Men ziet de plaatsen, alwaar het middag is, aan den
verdeelden rand van den algemeenen meridiaan boven
den schaduH cirkcl; en omgekeerd de plaatsen, waar het
middernacht is, onder den algemeenen meridiaan bene-
den den schaduwcirkel.
4. Aan den oostelijken horizon vindt men de plaatsen,
waar men de zon ziet ondergaan.
5. Die plaatsen der aarde, waar de avondschemering ein-
digt, worden 18° beneden den oostelijken horizon of
schaduwcirkel gevonden. Deze plaatsen kunnen dus
evenals die , waar de morgenschemering een aanvang
neemt, door middel van den passer of van den
verticaalcirkel gevonden worden.
Om dit vraagstuk docr een voorbeeld op te helderen,
zullen wij de 5 vragen voor Amsterdam flossen , en
wel voor den 1 Mei 12 uren middag. Op den 1 Mei is
de zon in den 11 den graad van den Stier en heeft 15o
noorder declinatie. Daarom verheft men de noordpool
15» boven den noorder horizon, brengt Amsterdam
aan den verdeelden rand van den algemeenen meridi-
aan, en stelt den uurwijzer op 12 uren middag.