Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
124-
ill het toppunt, legt dien langs den algemeenen meri*
diaan en teekeut het punt van den draad , dat zich
ï 8® beneden den zuider horizon bevindt, met inkt aan:
de lengte van den draad van het toppunt tot aan het
geteekende punt is dan 108®, Nu beweegt men de
globe om hare as en spant den draad zoodanig, dat
de eerste graad van den Eam en het geteekende punt
van den draad te zamen vallen ; stelt vervolgens den
wijzer op 12 uren middag en brengt den eersten graad
van den Eam aan den horizon , dan zal de wijzer 2
uren aanwijzen : de schemering duurt derhalve op den
21 Maart voor de breedte van Amsterdam 2 uren.
Had men den eersten graad van den Eam aan den al-
gemeenen meridiaan en dan den uurwijzer, op 12 uren
middag geplaatst, zoo zou men zien, door de plaats
der zon 18^ beneden den oostelijken en westelijken
horizon te brengen , dat de morgenschemering 's mor-
gens om 4 uren aanvangt en de avondschemering
's avonds om 8 uren eindigt.
Men vraagt den duur van de schemering op den 1
Juni voor Quito, Mexico, Madrid, Parijs, Stokholm
en Tornea ?
24. VEAAGSTUK.
a. Wanneer de dag van het jaar ^ ahook ket tmr van
dien dag voor zekere plaats gegeven is, vraagt men, door mid-
del van de aardglobe, te vinden :
1. De plaatsen der aarde ^ waar de morgenschemering
begint ?