Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
141-
Oclijk vroeger gezegd is, No. 32, eindigt de avond-
schemering en begint de morgenschemering, bij een
helderen hemel, wanneer de zon zich 18" beneden
den horizon bevindt.
Men plaatse dan de globe overeenkomstig do breedte
van de gegevene plaats en zoeke dé lengte of de plaats
der zon voor den gegeven dag in de ecliptica ; dit
punt van de ecliptica brenge men verder 18" onder
den horizon en stelle thans den uurwijzer op een wil-
lekeurig uur, b.v. op 12 uren middag. Nu bewege
men de globe in de richting van het oosten naar het
westen , totdat de plaats der zon in de .ecliptica in
den horizon komt: de uurwijzer zal dan den duur van
de morgen- en avondschemering aanwijzen.
Zoekt men op deze wijze den duur van de scheme-
ring voor plaatsen op verschillende noorder of zuider
breedten, dan zal men bevestigd vinden , hetgeen in
No. 32 gezegd is, namelijk, dat de schemering voor
plaatsen onder den evenaar het kleinst is , en grooter
wordt, naarmate de plaats zich verder van den equator
verwijdert. •
Tot een voorbeeld zullen wij den duur van de sche-
mering voor Amsterdam opzoeken, ten tijde, dat de
zon zich in het lentepunt bevindt, op den 21 Maart.
Nadat men de globe overeenkomstig de breedte van
Amsterdam geplaatst heeft, brengt men den eersten
graad van den Ram 18" beneden den horizon, hetgeen,
bij gemis van een verticaalcirkel van 108", op de vol-
gende wijze kan geschieden : men bevestigt een draad