Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
Xlt
Bladz.
andere woorden^ wanneer de breedte der plaats,
de uurhoek eu de declinatie der zou gegeven is,
de hoogte eu het aicimuth der zon te viadeu? . , 93,
h* Wanneer voor eene gegevene breedte, de hoogte
der zon op een gegeven dag des jaars bekend zs ,
vraagt men het uur van den dag , en het azimuth
der zon te vinden ?
of met andere tcoorden:
De breedte van de plaats, de declinatie en de hoogte
der zon bekend zijnde, den uurhoek en. bet azi-
muth der zon te vinden?........98,
c. Wanneer de declinatie , uurhoek en hoogte der zou
gegeven zijn, de breedte van de plaats en het
azimuth der zon te vinden?........100.
14. Vraagstuk, a. Wanneer de breedte van eene plaats
op de aarde en een dag des jaars gegeven is , de
streek van den horizon of de amplitudo van den
op en ondergang der zon , en den tijd vcfor dien
op- en ondergang te vinden?.......103.
h. Wanneer de breedte der plaats en de amplitudo
of de streek des horizons, waarin de zon opkomt
of ondergaat, gegeven zijn, den dag van het jaar, en
de lenf te van dien dag of den uurhoek der zon te vinden? l O
c. Voor eene gegevene plaats de dagen te bepalen , op
welke de zon, op een' gegeven' tijd, opkomt en
ondergaat, en de streek des horizons van dien op-
en ondergang? . . . . ........108.
15. Vraagstuk. Voor eene gegevene plaats, doormid-
del van de aardglobe, een gegeven middelbare tijd
in sterretijd te veranderen ?........1 iO,
16. Vraagstuk. Uit eene waargenomene zonshoogte, door
middel van de aardglobe, den waren zonnetijd
van dé waarneming te vinden? . . . . , . , ilü.