Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
121-
aarde, tusschen die twee parallelcirkels, de zon op'
dien dag zien op- en ondergaan.
2 2, VRAAGSTUK.
De plaatsen der aarde ie vinden, waar de zon op denzelf-
ien tijd even hoog loven den horizon wordt gezien ?
Men plaatse, even als in het vorige vraagstuk, de
plaats fier zon voor den gegeven dag in het toppunt ,
zoodat de poolshoogte weder gelijk is aan de declinatie
der zon , en de horizon der globe den schaduwcirkel
der aarde voorstelt.
Verder stelle men den uurwijzer op 12 uur middag
en draaie de globe tot de uurwijzer het gegevene uur
van den dag aanwijst; nu hebben al de plaatsen der
aarde, die in den schaduwcirkel liggen, de zon in
den horizon, en alle plaatsen, die 1, 2, 3, 4 enz,
graden boven den schaduwcirkel gelegen zijn , zien de'
zon ook op- hetzelfde oogenblik 1, 2, 3, 4, enz. graden;
boven den horizon. Schroeft men derhalve den verti-
caalcirkel in het toppunt vast en beweegt men dien
over de globe, dan zal elke graad van dien verticaal'
een cirkel beschrijven , welks bewoners de zon , op den-
zelfden tijd , zoo hoog boven den horizon zien, als de
graad van den verticaal , die den cirkel beschrijft, aan-
wijst,
Zij gegeven de 16 Augustus, wanneer de zon in den
20sten graad van den Leeuw staat |n 14® noorder