Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
toppuut van zekere plaats , dan is de declinatie derr
zon gelijk aan de breedte van die plaats. Vervolgenas
late men de teekens vau de ecliptica door den alge-
meenen meridiaan gaan, dan zullen twee punten van:)
noordelijke of zuidelijke teekens, naarmate de gegevenei
plaats noorder of zuider breedte heeft, het punt vanii
den algemeenen meridiaan snijden , dat dezelfde breedte(
heelt als de gegevene plaats.
Ziet men nu op de globe welke lengten die twee gevom
dene plaatsen hebben, en zoekt men vervolgens op deni
horizon, met welke dagen de» jaars die lengten der zoci
overeenstemmen, dau zijn de twee gevraagde dagen bepaald:
Of men brenge de twee gevonden punten van de eclipo
tica aan den horizon , het eerste punt aan den oostelijkeni
bet tweede aan den westelijken, en zie op den horizon.i
welke dagen tegenover de beide punten vau de eclipj
tica staan , of met die punten overeenstemmen; op di.i
twee dagen zal dan de zon op de gegevene plaats de;
middags in bet toppunt staan.
Laat ons b.v. zoeken, op welke dagen des jaars, tt
Caracas, de zon in het toppunt staat?
Caracas ligt op ruim 10® noorder-breedte; de beidt
punten van de ecliptica, die dezelfde noorder declinatit
hebben , zijn;
De 26ste graad van den Bam en de 4de graai
van de Maagd. Op den horizon vindt men dun c(
beide dagen 16 April en 27 Augustus.
Men zoeke, op welke dagen des jaars de zon op den mM
dag,teQuito,teParamaribo en tcBatavia in het toppuut staai