Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
117-
Men zoekt verder de declinatie der zon op den 3
Maart; waarvoor men bijna 7® zuider declinatie vindt,
en draait de globe tot de uurwijzer op 12 uren mid-
dag staat, dan zal men onder den 7den graad van den
algemeenen meridiaan, beneden den equator, Batavia
vinden, alwaar derhalve de zon op den 3 Maart in
het toppunt staat, terwijl het te Amsterdam 5 uren
in den morgen is.
Men vraagt, welke plaats der aarde de zon in het
ioppunt heeft:
wanneer het te Amsterdam op den 1 Januari mid-
dag is ?
wanneer het te New-York op den 20 Mei 8 uur in
den morgen is ?
wanneer het te Buenos-Ayres op den 1 September 6
uur na den middag is?
20. VEAAGSTUK.
ai
Wanneer eene plaats tusschen de keerkringen gegeven is ,
• heide dagen te vinden^ op welke de zon des middags voor
Ie plaats in het toppunt staat?
Men brenge de gegeven plaats aan den verdeelden
rand des algemeenen meridiaans, om de breedte van
de plaats of de declinatie der zon voor die twee dagen
te vinden ; want staat de zón op den middag ïn het
(•) Mea vergelijke dit vraagstük mot het meer algemeene 13
■aagstuk d. -.S ' r.i'ji-.utihu f.i-.'P 9'»