Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
116-
19. VEAAGSTÜK.-
Wanneer de breedte van eene plaats en 't uur van den*
dag gegeven zijn, Tiet punt der aarde ie vinden, dat op diem
gegeven tijd de zon in het toppunt heeft? (*)
Men stelle de globe overeenkomstig de breedte van;
de gegevene plaats en brenge die plaats aan den ver--
deelden rand des algemeenen meridiaans , waarna men
den uurwijzer op het gegevene uur plaatst. Vervol-
gens draaie men de globe tot de uurwijzer 12 uren"
middag aanwijst, eu zoeke op den verdeelden randl
van den algemeenen meridiaan het punt, dat dezelfdet
noorder of zuider declinatie heeft als de zon op den
gegeven tijd: de plaats der aarde, die zich juist onderi
het gegevene punt van den algemeenen meridiaan be-
vindt, heeft dan op den gegeven tijd de zon in het
toppunt.
Wanneer het te Amsterdam op den 3 Maart 5 uren
in den morgen is , vraagt men , op welke plaats den
aarde de zon, op hetzelfde oogenblik, in het top-
punt staat?
Men plaatst; de globe overeenkomstig de breedte;
van Amsterdam, brengt ,Amsterdam aan den verdeelden
rand| van den algemeenen meridiaan, en stelt deni
uurwijzer op 5 uren 's morgens.
(♦) Men vergelijke dit vraagstuk met het 13 vraagstuk a.