Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
114-
Visschen , wordt de middagshoogte der zon wedee
grooter, de dagen worden langer, naarmate de zoi
dichter bij den evenaar komt; de punten des horizonn
van op- en ondergjing komen hoe langer hoe nadee
tot den equator, tot de zon weder in het lentepunn
of in den Eam treedt, en de beschrevene verschijnselcE
zich weder op dezelfde wijze herhalen.
Door derhalve de zon achtervolgens in de 12 teekenn
van de ecliptica te plaatsen , kan men de verschijni
selen, die door de schijnbare beweging der zon in di
ecliptica ontstaan, eenvoudig voorstellen. Om zicb
verder te overtuigen van het verschil in jaargetijden i
voor bewoners der aarde op noorder breedte en diii
op zuider breedte, herhale men de beschrevene ham
delwijze met de globe voor eene gegevene zuidet
breedte.
18. VEAAGSTUK.
Be plaatsen op de aarde te vinden, die voor een gegevet
dag des jaars , de zon op den middag in het toppunt heil
len? (*)
Dit kunnen alleen die plaatsen der aarde wezena
welke in de verzengde luchtstreek of tusschen d^
keerkringen gelegen zijn.
Men zoeke de declinatie der zon voor den gegeveE
(*) Men vergelijke dit vraagstuk met het meer algcmeene 11
vraagstuk g.