Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
112-
breedte der plaats. Brengt men verder de plaats:
der zon aan den oostelijken en vervolgens aan dem
westelijken horizon, dan ziet men, dat de zon 's mor-:
gens om 6 uren in het ware oostpunt opkomt, enii
's avonds om 6 uren in het tegenovergestelde punt, inn
het westpunt van den horizon, ondergaat, en dat dec
■dag, en bijgevolg ook de nacht, 12'uren duurt.
Vervolgens plaatse men de zon in het tweede teekeac
van den dierenriem, in Taurus of den Stier, dan zalil
men zien, dat de zon niet meer in het ware oostenn
en westen, maar benoorden het oosten en benoordenE
het westen opkomt en ondergaat, dat de dag langeci
is dan 12 uren, en dus de nacht korter, en dat dei
hoogte der -zon op den middag grooter is , dan het
complement der breedte van de plaats, en dus voort
Amsterdam grooter dan STya''-
Op dezelfde wijze ga men voort met de zon in de opp
■elkander volgende teekens van de ecliptica te plaatsenj
Heeft men de zon in het begin van den Kreeft off
• t ^
^n den zomerzonnestand geplaatst, dan ziet men, dati
de hoogte der zon op Jen middag gelijk is aan hett
complement der breedte plus de helling van de eclips
tica, dus gelijk aan 37 »/a^ + 23 i/jO = 61", hetwelkk
voor Amsterdam de grootste hoogte der zon is ; ver-
der, dat de zon 's morgens ongeveer 8^/4 uur opi
komt en *s avonds om 8 uur ondergaat , en de langstee
^dag dus 16 '/.^ uur duurtj einJeüjk, dat de zon 40^'be-
noorden het oosten opkomt en benoorden het westenn
.ondergaat ^ het is de aanvang yan den zomer.