Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
XI
Bladz
ö. Vraagstuk. Den kortsten afstand van twee plaat-
sen op de aarde te vinden, in de onderstelling,
dat de aarde een volkomen bol is ?.....73.
7. Vraagstuk. De strekking of de streek van den
horizon te vinden, van eenige plaats R, ten op-
zichte van eene andere plaats A?......75.
8. Vraagstuk. Den rechten hemelstand door middel
van de aardglobe voor te stellen?......30.
9. Vraagstuk. Den evenwijdigen hemelstand door mid-
del van de aardglobe voor te stellen? . . . . 81.
10. Vraagstuk. Door raiddel van de aardglobe den
schuinen hemelstand voor te stellen?.....82.
11. Vraagstuk. De lens:te van de zon of de plaats
van de zon in de ecliptica, voor een' gegeven' dag
des jaars, op de aardglobe te vinden? . . . . 87.
12. Vraagstuk, a. De declinatie en rechte opklim-
ming der "zon, vooreen' gegeven' dag des jaars, op
de aardglobe Ée vinden;
of, met andere woorden,
wanneer de lengte der zon gegeven is , hare decli-
natie en rechte opklimming te vinden? .... 89.
i. Wanneer de noorder of zuider declinatie der ^on
in een klimmend of dalend teeken gegeven is,
vraagt men de lengte der zon of den dag van het
jaar en de rechte opklimming te vinden ? ... 90.
c. Wanneer de rechte opklimming der zon gegeven
is. vraagt men de declinatie, en de lengte der zon
of den dag van het jaar te vinden ?.....93.
13. Vraagstuk, a. De hoogte-en het azimuth der zon ,
voor eene gegevcne plaats der aarde, op eenig uur
van een' gegeven' dag des jaars te vinden , of met