Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
IH
Dit vraagstuk is reeds opgelost in het 13de vraagstuk b.
Had men de hoogte van eenige ster waargenomen,
dan zou men, op dezelfde wijze., door middel van de
hemelglobe , den waren zonnetijd van de waarneming
vinden.
17. VRAAGSTUK.
De verschijnselen van den schijnbaren jaarlijkschen omloop
der zon aan den hemel, voor eene gegei-ene breedte h v. voor
de breedte van Amsterdam, door middel* van de aardglobe voor
ie stellen.
Men stelle de globe overeenkomstig de breedte van
de gegevene plaats en beginne met de zon in het len-
tepunt te plaatsen; brengt men nu dit punt van de
ecliptica aan den verdeelden rond van den algemeenen
meridiaan en plaatst men den uurwijzer op 12 uren
middag, dan stelt de globe den stand der zon aan den
hemel voor, op den middag van den dag, wanneer de
'lente een aanvang neemt. Om de hoogte van de zon
voor dit oogenblik te vinden, bedenke men, dat de
lioogte van den equator (namelijk van het snijpunt
des equators met den meridiaan der plaats) steeds ge-
lijk is aan het' complement van de poolshoogte; de-
wijl liu op dit oogenblik de hoogte van de zon ook
gelijk is aan de hoogte van den equator, zoo is
de hoogte der zon , bij den aanvang der lente , gelijk
aan het complement van de poolshoogte ' of van de