Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
'liO
■hare declinatie 320 n. bedraagt, vraagt men naar de?
breedte der plaats en de amplitudo?
4. Wanneer de zon 's avonds ten 8 ure ondergaat en
hare amplitudo 35® benoorden het westen is, vraagt
men naar .de breedte der plaats en de declinatie der
zon?
>5. vraagstuk:,
'Voor eene gegevene plaats, door middel van de aardglobe,
fegeoen* middelbaren tijl in sterrefij'd te veranderen ?
Men plaatst dc globe overeenkomstig de breedte
van de gegevene plaats, en, nadat men de plaats der
^on in de ecliptica onder den verdeelden rand van den
■algemeenen meridiaan gebracht heeft, den uurwijzer op
12 uren middag. Beweegt men nu de globe om hare
as, totdat de uurwijzer den gegeven middelbaren tijd
aanwijst, dan vindt men , in deaen stand der globe ,
onder den verdeelden rand van den algemeenen meri-
diaan, op den equator, het aantal graden rechte opklim-
ming van het toppunt, of, den overeenkomenden sterre-
tqd in graden uitgedrukt. Dit aantal graden, door 1 5
gedeeld , geeft dan den gevraagden sterretijd.
16. VRAAGSTUK.
Uil eene waargmomene zonshoogte^ door middel van de aard-
globe, den waren zonnelied van de waarneming te vinden'^