Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
103-
14 VRAAGSTUK.
Wamieer de breedte van eene plaats op 'de aarde en eeH'
datj des jaars gegeven ü, de streek vau den horizon of de-
wnpUtudo van den op- en ondergang der zon ^ en den lijd mor
dien op' en ondergang te vinden ?
Bij den op- en ondergang van eenig hemellichaam
h de hoogte 0° of de toppuntsafstand 90°: een der
6 elementen van den parallaktischen driehoek is dus
bekend en men behoeft alzoo slechts 2 elenwïnten te
kennen, om de overige, door berekening of door raid-
del van de aardglobe, te* vinden. De parallaktische
hoek echter hier niet gebruikt wordende , zoo blijven
er nog 4 elementeu over, die tot de 6 (*) volgende
vraagstukken aanleiding geven:
a. Wanneer de !)reedtc van de plaats en de declinatie
der zon gegeven zijn , de amplitudo en den uurhoek
der zon te vinden?
b. Wanneer de breedte van de plaats en de amplitudo
tier zon gegeven zijn, de declinatie en den uurhoek
der zon te vinden ?
c. Wanneer de breedte der plaats en de uurhoek der
zou gegeven zijn , de declinatie en de amplitudo der
zon te vinden ?
{*) Ilct aaotal dezer vraagstukken is 6, dewijl 4 elementen op
6 verschillende wijzeft . 3 aan 2 kunnen gecombineerd worden. Men
merke verder op , dat in deze vraagstukken de uurhoek der zon bij
haren ondergang , gelijk is aau den duur vaa den hal ven dag.
O