Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
100-
den middag aanwijst, cn dat het azimuth in den vood
middag 55" beoosten het zuiden en in den namiddaa
55° bewesten het zuiden is.
Men vraagt :
hoe laat het te Parijs is op den Isten Mei, en hui
azimuth der zon, wanneer deze 35" hoogte heeft?
IJl het uur »an den 20 September en het azimuth dtli
zon te St. Petersburg, wanneer de hoogte der zoo
20» is?
den uurhoek en het azimuth der zon, wanneer voo
50° n. breedte, de zonshoogte 10" en de z. déclinât!
in de klimmende teekens 8" is?
den uurhoek en het azimuth der zon, wanneer voor 30(
z. breedte, de zonshoogte 50^ cn de z. déclinât
20° gegeven is?
iionder veel moeite zal men thans de overige vraap
stukken betreffende den parallaktischen driehoek, doe
middel van de aardglobe, kunnen oplossen ; alzoo ecb
ter bij de 4 laatste gevallen de bijzonderheid voorkomi
dat de breedte van de plaats gezocht moet worden, Z2
het niet ondienstig wezen, nog een van die vraagstuli
,ken hier te behandelen.
Laat ons daarom nog oplossen het vraagstuk:
g. Wanneer de declinatie, uurhoek en hoogte der son go
gèioen zijn , de breedte der plaats en het azimuth der zon
'hinden?
i(iii Men zoekt de plaats van de zon , of het punt vr
de ecliptica, dat de gegevene declinatie heeft, brena