Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
gs-
Men vraagt Toor de breedte van Amsterdam (k(
boogte en liet aïimuth der zon te vinden :
op den 1 Jan. 12 uren middag?
op den 2 5 Maart 10 uren vóór den middag?
op den 1 Mei 2 uren na den n)iddag?
en voor de breedte van Pararnaribo :
op den 21 Juni 12 uren middag?
op den 10 Augustus ó^^uren na den middag?
op den H November 2 uren na den middag?
Men vraagt de hoogte en het azimuth der zon te vinden
wanneer gegeven is, de breedte der plaats 30° n..
breedte, de n. declinatie der zon in de klimmendee
teekens 15o en de uurhoek der zon 60°?
wanneer gegeven is, de breedte der plaats 40° z.,
breedte, de z. declinatie der zon in de klimmend et
teekens 20° en de uurhoek der zon 100°.
wanneer gegeven i? , de n. breedte 60°, de n. de--
clinatie der ?on in de dalende teekens 10° en de uur--
hoek der zou, 0°.
b.' Wanneer voor eene. gegevene breedte, de hoogte der zon\
op een' gegeven dag des jaars bekend is, vraagt men het uur
van den dag en het azimuth der zon ie vinden 7
of met andere woorden :
De breedte van de plaats, de declinatie en de hoogte der
zon bekend zijnde, den uurhoek en het azimuth der zon te vinden ? '
Men stelle weder de glóbe overeenkomstig de breedte :
van de plaats , zoeke de plaats der zon in de ecliptica
voor den gegeven dag des jaars, of voor de gegeven
declinatie, brenge dat punt aan den verdeelden rand