Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
Voor het bijzondere geval, dat de ,uurhoek O is,
heeft men slechts de plaats | der zon aan den verdeelden
rand van den algemeenen, meridiaan te brengen en dan
vindt men op dien meridiaande hoogte der zon: het
azimuth is in, dit geval O,.
Zij b. r. gevraagd, de hoogte en Jiet azimuth der zon te
vinden op den 2 0 April s namiddags ten 'i ure , op de breedte
■van Amsterdam?
of anders; , u
Wanneer de breedte 52®30' N., de declinatie dér zon in de
klimmende teekens 11 "30' N. en de uurhoek 45» 9f 3a ge-
geven is t de hoogte-en het azimuth der zon te vinden?
Men plaatst-de globe overeenkomstig de breedte van
Amsterdam, brengt de plaats der zon, den 1 graad
van den Stier , aan den verdeelden rand van den alge-
meenen meridiaan en stelt den uurwijzer op 12 uren
middag. Nu draait men de globe in de richting van het
oosten naar het westen , tot de uurwijzer 3 uren na
den middag aanwijst , of tot de. uurhoek gelyk 45" is ,
schroeft den verticaalci,tkel in het toppunt vast en be-
•weegt dien ^qver de globe , tot de verdeelde rand langs
de plaats der zon in de ecliptica valt: dan windt men
op den verticaalcirkel de hoogte 35° en op den hori-
zon het „azimuth 5 8® bewesten het. zuiden, Is de
perste cirkel op den horizon in 4 gelijkesvdeelen of
,-,., quadranten verdeeld, zooals bij ,de globen van klingek,
dan[ vindt men 32« bezuiden bet westen ,> hetgeen ge-
"makkelijk, herleid wordt tot 5 8;<», ,bewestenl)het'euiden ,
,door,,,32 van 90, af |te||,Uekken.. ^.,„1 .
7