Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
93-
13. \'E4AGSTÜK.
De hoogte en hei azimuth der zon, voor eene gegevene
plaats der aarde, op eenig uur van een' gegeven dag des jaars
ie vinden , of met andere woorden, uanneer de breedte der
plaats, de uurhoek en de declinatie der zon gegeven is, de ■
hoogte en het azimuth den zon te vinden ?
Vóór men dit vraagstuk oplosse, herinnere men
zich, dat de breedte der plaats, de uurhoek, de deeli-^
natie, de hoogte en het azimuth der zon , vijf elementen
zijn van een' bolvormigtm driehoek, die gewoonlijk
parallaktische driehoek wordt genoemd. De 3 hoek-
punten van dezen driehoek zijn, in dit geval, de pool
des hemels, hot zenith of toppunt en de plaats der
zon.
De 3 zijden zijn:
a. de boog van den meridiaan, tusschen de pool en
het zenith, die gelijk is aan het complement van de
breedte der plaats,
b. de boog van den verticaal- of hoogtecirkel, tusschen
het toppunt en de zon , die gelijk is aan den top-
puntsafstand of gelijk aan het complement van de
hoogte der zou.
c. de boog van den declinatiecirkel (de declinaticcir-
kels worden op de aardgloben door meridianen voor-
gesteld) begrepen tusschen de pool en de zon, welke
gelijk is aan het complement van de declinatie der