Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
88

• I)!!

Zoo lee&t men in cle Cosmographische lessen vai
j. de gelij£b, (lat de zon , volgens den horizon vami
een globe, zich op den 1 October 11® in Libra be-J
vindt, hetgeen dus een aanmerkelijk versch'l oplevert,«!
In de Connaissance des temps voor 1850 vindt menil
voor de lengte der zon op den 1 Oct. 187®56'2"6)|
of 7"56'2"6 in Libra. Hieruit volgt dat onze bepaling
volgens den horizon der globe van klinger, vrijj|
nauwkeurig is,
In de volgende vraagstukken geven wij steeds de
leugte der zon volgens de globen van klingeb, wan-
neer niet in 't bijzonder eenig sterrekundig jaarboek
\Vürdt genoemd.
Dewijl de zon zich in de ecliptica beweegt, is de
breedte def zon O®,
Men vraagt de lengte van de zon te vinden voor
' * de vokende dagen :
1852
1854
X
1 Jan.
20 Mei
5 Sept. 1853
11 Nov. 1854
1853, 1854, 1855?
1855, 1856, 1857?
1'854, 1855, 1856?
1 855 , 1856 , 1857 ?
Men heeft bij deze opgaven het jaar gevoegd , voor
de globen, welke, in plaats van één, 4 dagcirkels op
den horizon hebben : heeft men slechts één dagcirkel
op den horizon, dan is het jaar, bij gemis van eenig
sterrekundig jaarboek, onverschillig.
•üi; •• irtil ;n