Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
Britsche rijk een net van inrichtingen voor industrieel-
en ambachts-onderwijs, en deed het Ministerie van We-
tenschap en Kunst zijn zedelijken en stoffelijken invloed
gelden, om op alle scholen, zonder onderscheid, lagere,
middelbare, gymnasiale, het teekenonderwijs met andere
kunstoefening te bevorderen Oostenrijk volgde dit
spoor met tieren tred. In 1864 werd te Weenen het
prachtige Museum van Kunst en Industrie gevestigd, en
toen in 1869 de wetten op de openbare school gansch
en al werden herzien, greep de Kegeering die gelegen-
heid aan, om met voorbeeldige toewijding en opoffering
niet alleen in het eigenlijk Oostenrijk, maar te gelijk
in al zijn kroonlanden, het arbeids-onderwijs aan het ont-
wikkelend te verbinden Het gold hier toch niet minder
dan de stoffelijke welvaart van het geheele volk. Alle
nijverheidsbelangen, alle handel in voorwerpen van in-
dustrie, alle ambachten en arbeidsbedrijven eischten
voorziening tegen de overvleugeling, die van onderscheiden
kant viin buitenaf dreigde; de volkswelvaart stond op het
spel naast de nationale eer: de stryd om het bestaan drong
met machtigen drang tot inspanning van alle krachten ^ en 4 _
De vruchten van deze toerusting bleven niet uit. En
toen Frankrijk op volgende wereldtentoonstellingen van
zijne zijde met schaamte het hoofd moest buigen voor
den schier ongeloofelijken vooruitgang zijner tegenstan-
ders, toen kon het wel niet anders, of het gordde zich
aan tot den nieuwen wedstrijd en verordende in dien
geest maatregelen ter verscherping zijner industrieele
opleiding in allerlei richting. — Sinds is een geest, een
hartstocht over schier alle natiën vaardig geworden. In
Italië, in Zwitserland ®, in Wurtemberg, in Beieren,
in België in Rusland in de staten van Amerika ',