Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
waarvan het nog toe zelf den omvang en de beteekenis
niet zoo tastbaar had bijeen gezien. Maar niettemin was
de indruk evenzeer voor verreweg de meesten teleur-
stellend en beschamend, zoodra men zich ging verge-
lijken met zijn naburen. Geen wonder, dat vooral de
grootere Rijken een naijverig oog sloegen op hunne
mededingers. Het gold hier niet de wisselvallige over-
winning van het kanon en het zwaard, maar de eer van
het innerlijk vermogen der natiën, den voorrang op het
gebied der arbeidskracht en der beschaving. Men verge-
leek en toetste, men mat de bijzonderheden en het ge-
heel, men koos zich onpartijdige jury's, en de uitslag
was, er was geen twijfel aan: Frankrijk droeg de kroon,
Frankrijk liet alle natiën achter zich, Frankrijk had in
degelijkheid en smaak zijne mededingers verslagen.
Vooral Engeland en Oostenrijk, de twee trotsche kam-
pioenen tegen den benijden nabuur, trokken zich deze
nederlaag ernstig aan. Dat mocht niet zoo blijven. De
wakkere Prins-gemaal Albert, levende voor alles wat
Engelands aanzien verhoogen kon, was de eerste, die
zich voor de eer van zijn volk in de bres stelde en die
het plan ontwierp tot het stichten van een leerschool,
op groote schaal, ten behoeve van nijverheid en kunst,
eene school, die reeds zes jaren daarna, in 1857, in
South-Kensington haar vorstelijk paleis gereed vond. In
die ontzaggelijke ruimte werden modellen verzameld van
al wat oudheid en nieuwere tijd, al wat binnen- en
buitenland groots en sierlijks op industrieel gebied had
opgeleverd. Hier kon men eigen arbeid spiegelen aan dien
van voorgangers en tijdgenooten; hier kon fabriekant
en werkman door zien en navolgen zijn voordeel doen.
En schier gelijktijdig verspreidde zich over het gansche